TAWARAN KURSUS BAGI TAHUN 2017

Unit Latihan dan Kompetensi Pejabat SUKNS telah mula melaksanakan kursus bagi tahun 2017. Maklumat kursus yang ditawarkan boleh dilayari di laman web e-Kursus http://aplikasi5.ns.gov.my/ekursus/. Untuk makluman YB.Dato’/ YBhg.Dato’/ Tuan/Puan, kursus-kursus yang ditawarkan adalah berdasarkan analisis profiling latihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 mengikut kesesuaian umum kursus generik dan fungsional bagi setiap skim perkhidmatan yang terdapat di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.Untitled Document
PENTADBIR @
PESERTA KURSUS
MyID
:
KataLaluan
:

Untitled Document

 

 
 
                 
                 
   

Sistem ini dibangunkan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005 yang bertujuan untuk memudahkan penjawat awam membuat permohonan kursus dan menyemak status permohonan kursus dengan lebih efisien. Disamping itu, ianya selaras dengan kehendak kerajaan bagi mewujudkan penyampaian dan penyimpanan maklumat yang lebih bersistematik, tersusun dan selamat seiring dengan perkembangan teknologi terkini yang menekankan kepentingan pembangunan modal insan dalam sektor awam.

Sehubungan itu Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam menetapkan agar setiap anggota perkhidmatan awam perlu melengkapkan diri dengan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian menerusi program pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan.


   
 

 

Hakcipta Terpelihara © 2011 Unit Pengurusan Teknologi Maklumat |Dasar Keselamatan|